Назарянски основи

Новото поколение от духовни водачи и нарастващото тяло от вярващи изискват тези основни на църковното поучение, история, богословие, финансиране и връзки да бъдат направени в кратко и лесно достъпно изложение на ясен език.

Назарянски основи обяснява защо Църквата на Назарянина съществува като световно движение на святостта и на Великото поръчение в Уеслиево-арминианската традиция

За служителите и миряните, Назарянски основи предлага един начин по-добре да разберат целта на църквата да разпространява библейската святост и нейната мисия да създава Христоподобни ученици във всички народи.

Назарянски основи са достъпни и в интернет. Отидете на страницата Генерален суперинтендант на nazarene.org. Ще намерите допълнителни материали, заедно с Назарянски основи на много езици на този сайт.

Като изучавате и четете Назарянски основи се надяваме да научите повече за Църквата на Назарянина и желанието й покорно да споделя благовестието на Исус Христос.

Tabs